Olybet

Saemt:200 bezriska griezieni
Olybet

M贖su vrtjums

Jaunajiem klientiem 200 bezriska griezieni Book of Ra un Jumanji spl

Vairk par kazino

Mjas lapa www.olybet.lv

Dibints 2010

Licence Latvijas

Min Depoz蘋ts 10

Sples 400+

Par

Laba populru d鱉ekpota sp躁u izvle

躉oti rts uz mobilajiem telefoniem

Daudz sporta likmju piedvjumi

Pret

Ierobe鱉ots atbalsta darba laiks

OlyBet jau ilgsto禳i ir viens no apmekltkajiem Latvijas interneta kazino un viens no labkajiem tie禳saistes sp躁u sniedzjiem. T galvenie pakalpojumi ir totalizators, tie禳saistes jeb live kazino un interneta azartsples. OlyBet darbojas kop禳 2010. gada, ar t贖ksto禳iem lielu spltju bzi. Uzmums Olympic Casino Latvia ir viens no zinmkajiem izklaides piedvtjiem Latvij ar vairk nek 50 kazino lielkajs Latvijas pilsts.

  • Bonusi un piedvjumi
  • Sples
  • Live kazino
  • Mobilais kazino
Kazino vrtjums 8/ 10

Olybet kazino sp躁u piedvjums

OlyBet kazino piedv pla禳u izklaides variciju klstu sp躁u automti, galda sples, live kazino un totalizators. aj kazino varsiet izvlties starp tdiem sp躁u veidotjiem k Novomatic, NetEnt un EGT u.c. OlyBet kazino kopum piedv vairk nek 400 lielu automtu sp躁u sortimentu, iek躁aujot tdas populras sples k Book of Ra, Sizzling Hot, Columbus k ar蘋 daudzas citas populras un jaunks kazino sples vienuviet.

Pokers, BlackJacks un rulete nav vien蘋gs galda sples, ko OlyBet kazino piedv saviem apmekltjiem. Katrs spltjs vars atrast sev vispiemrotko galda spli, ar sev piemrotk lieluma likmm.

Tie禳saistes jeb live kazino b贖s lieliska iespja prbaud蘋t savu veiksmi ar citiem spltjiem tie禳saist. Sples gaisotne liks justies k 蘋st kazino, baudot spli ar 蘋stu sples vad蘋tju jeb d蘋leri. OlyBet Live kazino varsiet izm耀int tdas sples k BlackJacks un rulete.

Totalizators ir neatema kazino da躁a, 躁aujot apmekltjiem veikt likmes uz gaidmajiem sporta notikumiem. OlyBet casino sporta totalizator var atrast visda鱉adkos komandu sporta, motosporta un c蘋as sporta veidus. Jpiebilst, ka OlyBet kazino, k jaunumu saviem apmekltjiem, piedvjot ar蘋 iespju veikt prognozes uz gaidmajiem maiem e-sport.

  • Sp躁u automti
  • Pokers
  • Bakara
  • Blekd鱉eks
  • Rulete
  • Video Pokers

OlyBet bonusu piedvjums

OlyBet nav piemirsis ar蘋 par pat蘋kamiem bonusiem saviem apmekltjiem. Piedvajot da鱉adus 蘋pa禳os piedvjumus, spljot kazino sples un veicot likmes sporta totalizator. Pie bonusiem tiek ar蘋 jaunie OlyBet apmekltji, kuriem tiek dvinti l蘋dz pat 100 bezriska griezieni,100% apdro禳intas pirms tie禳saites jeb live kazino likmes, k ar蘋 citi 蘋pa禳ie piedvjumi pirmajai sporta likmei.

Depoz蘋ts un laimesta izmaksa

Lai saemtu laimestu vai papildintu savu OlyBet kazino kontu var ar bankas prskait蘋jumu vai ar蘋 izmantojot MasterCard/Visa maksjuma kartes. Depoz蘋ta iemaksa notiek 24h laik, bet laimesta saem禳ana, pc piepras蘋juma apstrdes, var aizemt l蘋dz piecm darbadienm. Jpiebilst, lielkoties tas aizem daudz mazk laika, un tikai kdas problmas rezultt var aizemt piecas dienas.

OlyBet ietur 3,5% lielu komisiju no laimts summas, ko spltjs gribs izemt. OlyBet online kazino nav noteiku禳i limitus naudas iemaksai un izmaksai, 躁aujot katram apmekltjam veikt 禳is darb蘋bas pc savm vlmm. S蘋kku informciju par finan禳u lietm var atrast OlyBet klientu atbalsta servis, kur operatori sniegs detaliztu informciju uz J贖su radu禳os jautjumu.

Maksjumus iespjams veikt ar Swedbank, Seb banka, Nordea un Citadele.

OlyBet kazino atbalsta dienests

Ar OlyBet klientu servisu iespjams sazinties online at vai rakstot e-pastu uz [email protected] Atbalsta darbinieki strd katru dienu no plkst. 8.00 l蘋dz plkst. 0.00. OlyBet klientu atbalsta dienesta darbinieki ir pretimnko禳ii, sniedz tru atbildi un risinjumus visu veidu problmm, kas saist蘋tas ar OlyBet sniegtajiem pakalpojumiem. Mjaslap ir pieejama ar蘋 BUJ sada躁a, kur apkopotas atbildes uz da鱉diem spltju jautjumiem.

OlyBet kazino ir sava Facebook lapa, kur nepiecie禳am蘋bas gad蘋jum sazinties var ar蘋 tur.

Secinjumi par OlyBet kazino

OlyBet kazino ir viens no Latvij populrkajiem kazino sniedzjiem. eit vienuviet iespjams izm耀int labkos sp躁u automtus, galda sples, veikt sporta likmes uz da鱉diem notikumiem, k ar蘋 izbaud蘋t live kazino. OlyBet mjaslapa ir pieejama latvie禳u, krievu un ang躁u valod ikviens vars atrast nepiecie禳amo informciju sev vlamaj valod. K jau lielk da躁a Latvijas online kazino, ar蘋 OlyBet piedv iespaid蘋gus bonusus gan jaunajiem, gan ar蘋 eso禳ajiem klientiem. Ikvienam ir iespja tikt pie 100 bezmaksas griezieniem, kurus izmantot kd no sp躁u automtiem. Ja esat iescjs, noteikti ir vrts izm耀int OlyBet piedvjumu, jo viss 禳aj kazino ir veidots t, lai tas b贖tu saisto禳s gan iescjiem, gan ar蘋 spltjiem ar pieredzi. Izm耀iniet savu veiksmi ar蘋 j贖s!

Pievienojies