Optibet

Saemt:100 bezriska griezieni + 100
Optibet

M贖su vrtjums

Jaunajiem klientiem 100 bezriska griezieni + 100 bonuss

Vairk par kazino

Mjas lapa www.optibet.lv

Dibints 1999

Licence Latvijas

Min Depoz蘋ts 20

Sples 1000+

Par

Milz蘋ga sp躁u izvle

Lamestu izmaksas 4 reizes dien

Katru dienu jauni bonusa piedvjumi

Pokers no iPoker t蘋kla

Pret

ierobe鱉ots klientu atbalsta centra darba laiks

Ja b贖tu jnosacu kda kazino vietne Latvij, kuru atpaz蘋st teju ikviens iedz蘋votjs, t noteikti vartu b贖t Optibet online vietne. eit iespjams izm耀int populrkos kazino sp躁u automtus, galda sples, live kazino, veikt sporta likmes, k ar蘋 atrast da鱉das citas aizraujo禳as izklaides. Ir vrts izm耀int Optibet sp躁u piedvjumu, jo tas ir viens no labkajiem piedvjumiem Latvij. Esam apkopoju禳i informciju par 禳o kazino vietni un piedvjam tev apl贖kot svar蘋gko informciju, kas tev b贖tu jzina par Optibet kazino vietni. Svar蘋gi ar蘋 piemint to, ka Optibet kazino ir samis Latvijas Izlo鱉u un Azartsp躁u licenci, kas apliecina to, ka 禳aj kazino vietn veikt depoz蘋tu un izm耀int sples ir dro禳i.

  • Bonusi un piedvjumi
  • Sples
  • Live kazino
  • Mobilais kazino
Kazino vrtjums 9/ 10

Optibet sp躁u piedvjums

Optibet atsauksmes rda, ka sp躁u piedvjums uzruns gan iescjus, gan ar蘋 profesionlus spltjus. eit pieejams viens no kvalitat蘋vkajiem sp躁u piedvjumiem Latvij, tpc esam prliecinti, ka 禳eit varsi atrast kaut ko, kas b贖s piemrots tie禳i tavai gaumei.

Runjot par sp躁u automtiem, 禳aj kazino vietn ikvienam ir iespja uzsplt kdu no sekojo禳u sp躁u izstrdtju splm: GIG, Revolver, Thunderkick, Prgmatic Play, Microgaming, Playsin, Relax, Nolimit City, Scientific Games, Wazdan, NYX, PlayNGo, Push, Big Time Gaming, ELK, NetEnt, iSoftBet, Quicspin, EGT, Novomatic, Habanero. Sp躁u izstrdtju klsts 禳aj kazino vietn regulri tiek papildints, tpc noteikti ir vrts sekot l蘋dzi jaunkajiem 禳蘋 kazino piedvjumiem.

Atceries ar蘋 to, ka Optibet kazino ir par贖pju禳ies par tiem, kuriem pat蘋k izm耀int sples mobilajs ier蘋cs, jo visas 禳蘋 kazino piedvts sples ikviens var izm耀int ar蘋 no mobils ier蘋ces, kas noz蘋m, ka savas iecien蘋tks sples tagad vari izm耀int jebkur laik un viet.

  • Sp躁u automti
  • Pokers
  • Bakara
  • Blekd鱉eks
  • Rulete
  • Video Pokers

Optibet piedvtie bonusi

Jaunie spltji 禳aj kazino vietn ieg贖st 100 EUR bonusu un 50 bezmaksas griezienus. Optibet piedv da鱉dus 蘋pa禳os piedvjumus gan jaunajiem, gan ar蘋 jau eso禳ajiem klientiem. Ikvienam ir iespja tikt pie labiem piedvjumiem tie禳i sev. Ir vrts iel贖koties Optibet mjaslap, kur visi 禳ie piedvjumi ir apkopopti vienuviet. Ja tev rodas kdas neskaidr蘋bas ar piedvto bonusu saem禳anu, sazinies ar Optibet klientu atbalsta dienestu, kas sps pal蘋dzt un sniegs atbildes uz neskaidrajiem jautjumiem saist蘋b ar bonusu ieg贖禳anu.

Optibet klientu atbalsta dienests

Optibet kazino klientu atbalsta darba laiks ir atvrts katru dienu no plkst. 09:00 l蘋dz 21:00. Tev ir iespja ieg贖t atbildes uz sev interesjo禳iem jautjumiem, izmantojot kdu no r蘋kiem online atu, e-pastu vai informat蘋vo tlruni. Viens no trkajiem veidiem, k ieg贖t atbildes uz sev interesjo禳iem jautjumiem 禳aj kazino vietn ir izmantojot online atu. Ja tev rodas kdi jautjumi, vari s贖t蘋t e-pastu uz [email protected], savukrt 禳蘋 kazino informat蘋vais tlrunis ir 67298114. Ja tev rodas kdas neskaidr蘋bas ar re耀istrciju, depoz蘋ta veik禳anu, laimesta izmaksu un citiem b贖tiskiem jautjumiem, noteikti sazinies ar Optibet klientu atbalsta dienestu, kura zino禳ie un draudz蘋gie darbinieki ar prieku tev pal蘋dzs un atbilds uz visiem interesjo禳iem jautjumiem.

Optibet depoz蘋ta un laimesta izmaksa politika

Veikt depoz蘋tu 禳aj kazino vietn iespjams, izmantojot bankas karti vai prskait蘋jumu. Minimlais depoz蘋ts 禳aj kazino vietn ar bankas prskait蘋juma starpniec蘋bu ir 0,10 EUR, savukrt, izmantojot Bank Link pakalpojumu, minimlajam depoz蘋tam jb贖t 7 EUR. Tev ir iespja veikt depoz蘋tu, izmantojot ar蘋 bankas prskait蘋jumu, td gad蘋jum minimlais depoz蘋ta apmrs b贖s 5 EUR. Maksimlais Optibet online kazino at躁autais depoz蘋ta apmrs ir 20 000 EUR, izmantojot bankas prskait蘋jumu, savukrt, izmantojot Bank Link starpniec蘋bu, maksimlais depoz蘋ta apmrs b贖s 5000 EUR.

Laimesta izmaksai 禳aj kazino vietn nav noteikti nekdi ierobe鱉ojumi. Ja laimests iek躁aujas 14 300 EUR apmr, tas uz j贖su kontu tiks izmaksts 24 stundu laik, savukrt, ja tas prsniedz noteikto summu, laimests tiks izmaksts 30 dienu laik.

Secinjumi par Optibet

Optibet ir viens no m贖sdien蘋gkajiem interneta kazino Latvij, kur iespjams izm耀int gan labkos sp躁u automtus, gan live kazino, da鱉das kr禳u sples, sporta likmes, live likmes, k ar蘋 daudz ko citu. Kazino izstrdtie izmanto禳anas noteikumi ir draudz蘋gi ikvienam, tpc 禳eit vienl蘋dz labi jut蘋sies gan iescji, gan ar蘋 profesionli kazino spltji!

Pievienojies